آموزش بورس و اوراق بهادار
0
02166944173 – 09126992392

درباره ما

موسسه آموزش مهارتهای اقتصادی (آزما) با آگاهی از نیازهای بازار کار و علم به اینکه مدارک دانشگاهی نتوانستند وضعیت جامعه را بهبود داده و سطح زندگی افراد را ارتقا دهند، با هدف مهارت آموزی و مهیا کردن افراد برای ورود به بازار کار در تاریخ ؟؟؟؟ به مجوز شماره ؟؟؟ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس شد.