آموزش بورس و اوراق بهادار
0
02166944173 – 09126992392

سیاست حریم خصوصی

سیاست حریم خصوصی

ورود کاربران به وب‏‌سایت آزما آکادمی هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری آزما آکادمی و سایر خدمات ارائه شده توسط آزما آکادمی به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات آزما آکادمی است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین آزما آکادمی از سوی کاربر است.