آموزش بورس و اوراق بهادار
0
02166944173 – 09126992392
لیست مطالب
شاخص بورس چیست ؟

شاخص بورس چیست ؟

شاخص بورس چیست ؟ شاخص‌های بورس در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آن‌ها، می‌توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی با کمک روش‌های نموداری روند آینده بورس را پیش‌بینی کرد. بنابراین ...